psico

La psicopedagogia és la disciplina que estudia el comportament humà en situacions d’aprenentatge, com poden ser dificultats d’aprenentatge i orientació vocacional.

En les consultes de psicopedagogia, el paper de la persona psicopedagoga és:

  • Potenciar a infants, joves i adults amb dificultats d’aprenentatge, mitjançant l’entrega de coneixements de forma que motivin el seu aprenentatge i ensenyant mètodes especialitzats d’estudi que els facilitin la seva comprensió.
  • Identificar dificultats d’aprenentatge per diversos factors, com poden ser la falta de motivació per aprendre; problemes familiars i/o socials; problemes cognitius, perceptius, ambientals i/o emocionals.
  • Intentar prevenir les dificultats d’aprenentatge a partir del desenvolupament de les capacitats cognitives, emocionals i socials.
  • Quan es diagnostica el problema, buscar el tractament indicat i, si és necessari, derivar a altres professionals (psicòleg, psiquiatra o neuròleg, segons la gravetat).

D’aquesta manera, i mitjançant consultes totalment individualitzades, es pot ajudar a la persona a millorar el seu aprenentatge i utilitzar mètodes especialitzats per facilitar la seva autonomia en aquest àmbit.