reflexologia

Es tracta d’una teràpia manual basada en què totes les termimgreflexo1inacions nervioses que hi ha als nostres peus estan directament connectades amb un òrgan o zona concreta del nostre cos, representant així en forma esquemàtica, el reflex de la totalitat del cos i els seus òrgans.
Consisteix en estimular aquests punts reflexos mitjançant pressió o massatge per enviar impulsos i senyals nerviosos als òrgans, músculs o a qualsevol altra part del cos que necessiti tractament, estimulant així els mecanismes auto curatius del propi organisme i aconseguint equilibrar i fins i tot reparar els desequilibris nerviosos o patologies més comuns, entre molts altres beneficis demostrats com la millora de la circulació sanguínia.

A les moltes ocasions en què la zona afectada o danyada es troba en una zona molt difícil d’accedir de manera directa, la reflexologia permet estimular-la mitjançant un massatge indirecte o reflex, i de vegades fins i tot reparar-la sense necessitat de tocar-la directament.

Els bons resultats de la reflexologia podal i la manca d’efectes secundaris, fa que avui dia aquesta tècnica hagi despertat l’interès de molts terapeutes i que sigui aplicada cada vegada amb més freqüència, fins i tot pels professionals sanitaris i els fisioterapeutes.

imgreflexo2