maestria

La Maestria

La Maestria ens acosta al “coneixement de l’ésser”, objectiu últim de la vida humana al planeta Terra; i ens permet canalitzar energia des del pla “causal”, el pla al qual pertanyen els mestres ascendits com Crist, Buda, Krishna…

Tanmateix, permet la transmissió de l’ensenyament i la iniciació a altres persones en el mètode Usui de Reiki, a més d’activar els símbols tibetans.