Una lectura de tarot evolutiu permet, en alguns casos, localitzar els conflictes o traumes d’infància que el consultant no ha resolt i estan tenint conseqüències en el present.

En d’altres casos, la lectura permet localitzar els autèntics conflictes que el consultant creu tenir (no sempre el consultant ha identificat correctament el conflicte) i suggereix alternatives per resoldre’ls.

En pràcticament tots els casos permet preveure en quina direcció es produiran els esdeveniments i, en conseqüència, quines estratègies podem utilitzar per viure’ls de forma positiva i beneficiar-nos del fet d’estar avisats; resumint, ens proporciona un mapa de carreteres d’aproximadament un any.

Així mateix, el Tarot suggereix l’actitud correcta i les accions que ens permetran resoldre la situació, sense detriment de la llibertat individual.