La realitat que envolta les nostres vides diàries ens fa viure situacions que en ocasions superen els nostres recursos. Al tenir que fer front a aquests moments difícils que tant requereixen d’energia i força, ens podem arribar a sentir desbordats i esdevenir, en conseqüència, una crisi emocional que afecti tant a nivell individual com familiar.

L’objectiu de la teràpia psicològica és, precisament, ajudar a la persona a reactivar les seves pròpies eines personals per tal de reduir o eliminar el malestar psicològic.

La intervenció té, d’altra banda, una finalitat de prevenció i acompanyament en les circumstàncies tan complicades que la conjuntura social i econòmica del moment ens fa viure.

La crisi, l’atur de llarga durada, les separacions familiars o la pèrdua d’un ésser estimat són vivències de gran intensitat i que en ocasions s’allarguen en el temps, provocant l’aparició d’inquietuds i preocupacions intenses que al llarg del temps poden desencadenar en psicopatologies més importants.

Per aquest motiu, la psicoteràpia té la finalitat d’acompanyar en aquest complicat camí proporcionant a la persona i/o família un tractament i orientació dels problemes psicològics que els afecten.

El treball terapèutic s’orienta a les persones. Les tècniques emprades s’adapten a la idiosincràsia particular, respectant el moment i ritme de cadascun. Estan enfocades per adaptar-se a l’individu i fer que es senti còmode, lliure i segur d’orientar la seva vida al mateix temps que pren les seves decisions.

Programes d’intervenció:

  • Síndrome d’Asperger-TEA
  • Trastorns per dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat (TDA-H)
  • Trastorns Obsessius Compulsius (TOC)
  • Trastorns de conducta
  • Trastorns de l’estat d’ànim (ansietat, depressió, …)
  • Problemes de parella