Participants mínims: 1 pax (si sou un grup de 5, tindreu helicòpter privat; si no, es compartirà amb altres clients)

Preu per persona: 1050$

Després d’aterrar a Lukla per posar combustible, volareu a la pista d’aterratge de Syangboche, situada a 3.761 metres, o si vols esmorzar a l’Hotel Everest View, l’helicòpter aterrarà a l’heliport de l’hotel. Des de Syangboche, el vostre recorregut us portarà més a prop del mont Everest i de tots els magnífics Himàlaia, com Amadablam, Pumori, Number i Cho Oyu. La regió de Solukhumbu (Solu) del Nepal és famosa no només per la seva proximitat a la muntanya més alta del món, sinó també pels seus pobles i monestirs xerpes amb la seva cultura única pràcticament inalterada. Solu ha rebut innombrables excursionistes i alpinistes d’arreu del món. Solukhumbu s’ha desenvolupat fins a una etapa on hi ha moltes opcions possibles, des d’una expedició a gran escala amb tendes i portadors fins a una caminada independent utilitzant els albergs locals. El parc nacional de Sagarmatha, establert el 1976, cobreix gran part d’aquesta regió. Aquesta terra fascinant, envoltada d’alta muntanya, és un autèntic paradís per als alpinistes i excursionistes. Depenent de la multitud al campament base i de la climatologia, aterrareu al campament base de l’Everest o a Kalapathar per fer una fotografia ràpida. Després, l’helicòpter us portarà de tornada a Shyangboche o Lukla i cap a Katmandú.

Excursió en helicòpter:

 • 5:30h: Trasllat des de l’hotel fins a l’aeroport.
 • 6:00h: Vol a l’Everest View Lodge per esmorzar i explorar.
 • 7:40h: Vol des de l’Everest View Lodge fins al camp base de l’Everest o fins a kalapathar.
 • 8:40h: Vol des del camp base de l’Everest fins a Lukla i tornada cap a katmandú.
 • 10h: Arribada a l’aeroport de Katmandú i trasllat a l’hotel.

El preu inclou:

 • Tots els transports terrestres amb cotxe privat.
 • Assegurança de vida per a tots els equips de suport i el seu salari diari.
 • Vol en helicòpter de 4,5 hores, depenent del temps.
 • Tots els impostos oficials i despeses de servei.

El preu no inclou:

 • Allotjament.
 • Àpats.
 • Permís i tarifa d’entrada necessaris per a l’àrea de conservació (el cost és de 3500 rúpies nepaleses – uns 25€) que cal pagar un cop a l’Everest (Everest View Hotel).
 • Qualsevol altre element no mencionat.

Minimum participants: 1 pax (If we have 5 pax, we will have private Helicopter, if we have only one then we will share with other clients)

Price Per Person: 1050USD

After landing at Lukla for fueling, you will fly to the airstrip in Syangboche, located at 12,340 feet (3,761 meters), or if you wish to have breakfast at Hotel Everest View, the helicopter will land at the hotel’s helipad. From Syangboche your tour will take you closer to Mt. Everest and all the magnificent Himalayas, like Amadablam, Pumori, Number, and Cho Oyu. The Solukhumbu (Solu) region of Nepal is famous not only for its proximity to the world’s highest mountain but also for its Sherpa villages and monasteries with their virtually unchanged unique culture. Solu has received countless trekkers and mountaineers from all over the world. Solukhumbu has developed to a stage where many options are possible, from a full-scale expedition with tents and porters to an independent trek using the local lodges. Sagarmatha National Park, established in 1976, covers much of this region. This fascinating land, surrounded by high mountains, is a real paradise for mountaineers and trekkers. Depending upon the crowd at the base camp, you will land either at Everest Base Camp or head closer to KalapaTar for a quick photograph. After, the helicopter will fly you back to Shyangboche or Lukla and to Kathmandu.

Helicopter Tour:

 • 5:30 am: Drive from the hotel to the airport.
 • 6 am: Fly to Everest View Lodge for breakfast and explorin
 • 7:40 am: Fly from Everest View Lodge to Everest Base Camp to Kalapathar (We do land in Kalapathar )
 • 8:40 am: Fly from Everest Base Camp to Lukla and continue flying to Kathmandu
 • 10 am: Arrive at Kathmandu Airport and transfer to hotel

Cost Includes:

 • All land transportation by private car, van or hiace
 • Life insurance for all support crews and their daily wages
 • 4.5-hour helicopter flight, depends on weather
 • All official taxes and service charges

Cost Excludes:

 • Accommodation in Kathmandu
 • Meals
 • Any other item not mentioned
 • Necessary permit and entrance fee for conservation area (Which cost is 3500 Nepalese rupees) and you need to pay once you are in Everest (Everest View Hotel)